Noutati - 2016

 

Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 30 octombrie 2016:

Titlul predicii: MULȚUMIREA CREDINCIOSULUI

Text biblic: Filipeni 4:10-13

Schița predicii:

1. Mulțumire prin apartenență

2. Mulțumire prin abandonare

3. Mulțumire prin antrenare

4. Mulțumire prin acceptare

5. Mulțumire prin ajutorare

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 30 octombrie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Mulțumesc, te iubesc și mă-nchin

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cu mulțumire să-I cântați

Mihaela Chereji – Mulțumiri Domnului

Grupul de tineret – Îți mulțumim

Ana Toldaș – Tu ești scutul și tăria mea

Anda Mețac – Mulțumesc

Medeea Ghiman – Îndeajuns mi-e, Doamne


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 23 octombrie 2016:

Titlul predicii: CRISTOS ÎN NOI

Text biblic: Galateni 2:20

Predicator: pastor Radu Corpaș


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 23 octombrie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cântă, suflet al meu

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Pe calea îngustă e luptă

Monica Tămășan – Povestea dragostei

Roxana Tentiș – Eu te laud, Doamne


Înregistrarea video a predicii de seara, din 23 octombrie 2016:

Titlul predicii: LUCRURI IMPORTANTE PENTRU BIRUINȚĂ

Text biblic. Romani 6:1-23

Schița predicii:

1. Lucruri care ar trebui știute

- Am fost uniți cu Cristos (v. 3)

- Păcatul nu a murit, ci noi am murit (v. 6)

- Moartea nu mai are putere asupra Domnului Isus (v. 9)

- Putem deveni sau robii lui Dumnezeu sau robii păcatului (v. 16)

2. Lucruri care ar trebui făcute

- Să ne socotim morți față de păcat (v. 11)

- Să nu ne mai facem robi ai păcatului (v. 13)

- Să ne dăm lui Dumnezeu (v. 13)

3. Lucruri care ar trebui urmărite

- Sfințirea vieții

- Roade bune

- Viața veșnică

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 16 octombrie 2016:

Titlul predicii: BINECUVÂNTAREA COPIILOR

Text biblic: Marcu 10:13-16

Schița predicii:

1. Dorința părinților

2. Descurajarea ucenicilor

3. Drumul către Împărăție

Predicator: pastor Andrew Coleclough


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 16 octombrie 2016:

Serviciul de binecuvântare, Samuel Știop


Înregistrarea video a predicii de seara, din 16 octombrie 2016:

Titlul predicii: CĂLĂTORIA CREȘTINULUI

Text biblic: 1 Petru 1:13-21

Schița predicii:

1. Speranță pentru un viitor mai bun

2. Pregătire pentru viitor încă de acum

3. Trăind pentru prețiosul Răscumpărător

Predicator: pastor Andrew Coleclough


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 09 octombrie 2016:

Titlul predicii: TESTELE NECAZURILOR

sau

Când oamenilor credincioși li se întâmplă lucruri rele

Text biblic: 2 Corinteni 1:3-11

Schița predicii:

1. Încrederea

2. Împotrivirea

3. Închinarea

4. Învățarea

5. Încurajarea

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 09 octombrie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Victoria în Isus

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cântă, suflet al meu (10 000 reasons)

Ioan Tincu – Dumnezeu este adăpostul

Paul Feidi – Cântă, suflet al meu


Înregistrarea video a predicii de seara, din 09 octombrie:

Titlul predicii: ELIBERARE ȘI RESPONSABILITATE

Text biblic: Romani 8:1-27

Schița predicii:

1. Eliberați de judecată

Responsabilitate: a ne da pe de-a-ntregul Duhului Sfânt pentru a-L lăsa să facă în noi lucrarea Sa

2. Eliberați de datorie

Responsabilitate: de a trăi sub controlul Duhului Sfânt pentru că nu mai datorăm nimic firii pământești

3. Eliberați de descurajare

Responsabilitate: să înțelegem cu ajutorul Duhului Sfânt că toate lucrurile lucrează spre binele nostru

4. Eliberați de frică

Responsabilitate: încrederea în Dumnezeu și în promisiunile Lui, murind față de păcat zilnic și asemănându-ne

tot mai mult cu Domnul Isus

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 02 octombrie 2016:

Titlul predicii: SUNTEM OAMENI CU... CIP

Text biblic: Iuda 1:1

Schița predicii:

1. Chemați

2. Iubiți

3. Păstrați

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 02 octombrie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce iubire mare!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Dor de Cer

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce dulce fericire!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Jertfa Ta

Mihaela Chereji – Cântecul Crucii

Eva Silaghi – Puterea Cuvântului

Elena Neluțescu – Unicitate

Cornel Sabou – Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit

Iosif & Andrei Miclăuș – Mare ești, Doamne!

Grup de tineret – Cânt Domnului că mi-a făcut bine

Silvia Zah – El Shaddai


Înregistrarea video a predicii de seara, din 02 octombrie 2016:

Titlul predicii: DUMNEZEU ARE... DREPTURI DE AUTOR

Text biblic: Romani 9:9-23

Schița predicii:

1. Independența Sa - v. 11-13, 18

2. Incoruptibilitatea Sa - v. 14

3. Impozanța Sa - v. 17

4. Incontestabilitatea Sa - v. 20, 21

5. Intoleranța Sa (la păcat) - v. 22

6. Îndurarea Sa - v. 15,16, 23

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 25 septembrie 2016:

Titlul predicii: THE PERFECT STORM (FURTUNA PERFECTĂ)

Text biblic: Faptele apostolilor 27:1-44

Predicator: pastor Charles Murray


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 25 septembrie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Trâmbiți, sunați!

Grupul de surdo-muți – Minunat este Isus!


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 18 septembrie 2016:

Titlul predicii: BISERICI CU VIZIUNE

Text biblic: Faptele apostolilor 11:19-26

Schița predicii.

1. Au transformat greutățile în oportunități

2. Au fost capabili să facă lucruri noi

3. Au fost dependenți de harul lui Dumnezeu

4. Au pus accent pe implicarea tuturor membrilor

5. Au avut un program de învățare a Cuvântului

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 18 septembrie 2016:

Eva Silaghi – Iubire pentru El

Cornel Sabou – Vine seara neștiută

Irina Gherghel – Puterea Cuvântului


Înregistrarea video a predicii de seara, din 18 septembrie 2016:

Titlul predicii: RĂSPLĂTIREA CEREASCĂ

Text biblic: Marcu 10:28-30

1. Curiozitatea răsplătirii

2. Certitudinile răsplătirii

3. Condițiile răsplătirii

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de seara, din 18 septembrie 2016:

Titlul predicii: RĂSPLĂTIREA CREDINCIOȘILOR

Text biblic: Luca 14:1; 12-14

Predicator: Isai Sabău


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 11 septembrie 2016:

Titlul predicii: FATA MORGANA

Text biblic: 2 Timotei 4:10

Schița predicii:

1. Plăcerile lumii

2. Pagubele lumii

3. Prăbușirea lumii

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de seara, din 11 septembrie 2016:

Titlul predicii: MAI MARII ÎMPĂRĂȚIEI

Text biblic: Matei 18:1-5

Schița predicii:

1. Cei ce se pocăiesc

2. Cei ce sunt schimbați

3. Cei ce se smeresc

4. Cei ce se sfințesc

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 04 septembrie 2016:

Titlul predicii: SOCOTIT NEPRIHĂNIT

Text biblic: Luca 18:9-14

Predicator: Mark Foster


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 04 septembrie 2016:

Estera Rusu – O, crește-mi iubirea!

Irina Gherghel – Cu fața spre Cer

Cornel Sabou – Cel ce Te-ai deschis mie

Ioan Tincu – De ce-s cuprins de grijuri?


Înregistrarea video a predicii de seara, din 04 septembrie 2016:

Titul predicii: DE CE BISERICA ÎNCĂ EXISTĂ?

Text biblic: Fapte 12:1-25

Predicator: Mark Foster


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 28 august 2016:

Titlul predicii: SIMPTOMELE UNEI APOSTAZII IMINENTE

Text biblic: Ieremia 6:8-21

Schița predicii:

1. Ignoranța

2. Insensibilitatea

3. Indolența

4. Împotrivirea

5. Împietrirea

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 28 august 2016:

Marina Pintea – Meditație

Irina Gherghel – Te laud, Nume veșnic

Cornel Sabou – Frumoasă dragoste dintâi

Camelia Sabău & Ioan Tincu – Cum pot răsplăti eu?


Înregistrarea video a predicii de seara, din 28 august 2016:

Titlul predicii: ZIUA DOMNULUI

Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:9-11

Predicator: Isai Sabău


Înregistrarea video a predicii de seara, din 21 august 2016:

Titlul predicii: CREDINȚA

Text biblic: Luca 17:5

Predicator: Dacian Morar


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 14 august 2016:

Titlul predicii: ELOGIU PENTRU REGE

Text biblic: Psalmul 45:1-8

Schița predicii:

1. Mesia: Regele cu un caracter minunat

2. Mesia: Regele cu suveranitate absolută

3. Mesia: Regele cu natură pe deplin divină

4. Mesia: Regele cu spirit de jertfă

5. Mesia: Regele cu destin glorios

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 07 august 2016:

Titlul predicii: „GUSTUL ÎMPĂRĂȚIEI”

Text biblic: Matei 17:1-8

Schița predicii:

1. Stăpân Atotputernic și strălucitor

2. Sfinți în părtășie

3. Stare de fericire deplină

4. Slujire plină de reverență

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 07 august 2016:

Mihaela Chereji – Sădit în Cruce

Marius Buruian – Doamne, astăzi vin

Ioan Tincu – În tot locul mă conduce


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 31 iulie 2016:

Titlul predicii: DECONSPIRAREA PROROCILOR

Text biblic: Deuteronom 18:15-22

Schița predicii:

1. Înșelătorul

2. Îndrăznețul

3. Îndrăcitul

4. Imoralul

5. Inspiratul

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 24 iulie 2016:

Titlul predicii: CÂND TE ȚINE DOMNUL DE MÂNĂ

Text biblic: 2 Cronici 30:6-9

Schița predicii:

1. Schimbare

2. Sfințire

3. Slujire

4. Siguranță

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 24 iulie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Când dis-de-dimineață

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cu mulțumire să-I cântați

Măriuca & Cornel Sabou – Noi n-avem aur pământesc

Estera Rusu – Vreau să iubesc pe frații mei

Irina Gherghel – Sunt mulțumit

Eva Silaghi – Aleg să mă-ncred în Dumnezeu

Ioan Tincu – Doamne, vreau să-Ți slujesc


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 17 iulie 2016:

Titlul predicii: IMPERATIVUL DEȘTEPTĂRII

Text biblic: Efeseni 5:14

Schița predicii:

1. O strigare

2. O stare

3. O soluție

4. O schimbare

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 17 iulie 2016:

Continental Kids – Suntem toți aici

Continental Kids – Pentru El vom cânta

Continental Kids – 1, 2, 3 La perete STOP

Continental Kids – Amanya Bwana

Continental Kids – Psalmul 8

Continental Kids – Stelele

Continental Kids – Nu știu ce voi fi

Continental Kids – GPS

Continental Kids – Tatăl nostru

Continental Kids – Cartea

Continental Kids – Am auzit undeva

Continental Kids – ALO, sunt eu

Continental Kids – Ești special

Continental Kids – Petrecerea de la Palat

Continental Kids – Promisiunea

Continental Kids – Pentru Isus


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 10 iulie 2016:

Titlul predicii: CETĂȚENIA CEREASCĂ

Text biblic: Filipeni 3:20-21

Predicator: pastor Daniel Ciutac


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 10 iulie 2016:

Grupul de tineret – Să se bucure cei ce te iubesc

Grupul de tineret – Mai un munte, mai un drum

Grupul de tineret – Atât am căutat rostul vieții

Irina Gherghel – Soarele

Estera Rusu – Dac-aș fi stăpân


Înregistrarea video a predicii de seara, din 10 iulie 2016:

Titlul predicii: CARACTERUL CREȘTIN

Text biblic: Efeseni 4:32

Predicator: Aurel Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 03 iulie 2016:

Titlul predicii: IDENTITATEA LUI MESIA

Text biblic: Isaia 42:1-8

Schița predicii:

1. Acreditarea Lui

2. Acțiunile Lui

3. Atitudinea Lui

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 03 iulie 2016:

Grupele de copii – Domnu-i bun

Grupele de copii – Ascultarea-i calea către rai

Copiii Căminului Felix, Oradea – Tu ești Creatorul

Copiii Căminului Felix, Oradea – În toate să-L lăudăm

Copiii Căminului Felix, Oradea – Dumnezeu e tăria mea

Copiii Căminului Felix, Oradea – Vreau sufletul să mi-l înalți

Copiii Căminului Felix, Oradea – Slavă, onoare

Mărturia lui Sergiu

Mărturia lui Emanuel

Prezentarea lucrării Căminului Felix, Oradea

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – La Calvar


Petru Pașcalău – Prezentarea lucrării misionare din Etiopia


Înregistrarea video a predicii de seara, din 26 iunie 2016:

Titlul predicii: CREDINCIOȘI UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE

Text biblic: Fapte 4:23-35

Schița predicii:

1. Mânați de Duhul lui Dumnezeu

2. Motivați de Cuvântul lui Dumnezeu

3. Mijlocind după voia lui Dumnezeu

4. Mărturisind puterea lui Dumnezeu

5. Mobilizați spre glorificarea lui Dumnezeu

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 19 iunie 2016:

Titlul predicii: ABC-ul RUSALIILOR

Text biblic: Fapte 2:1-4

Schița predicii:

1. Agenda Duhului Sfânt

2. Binecuvântările Duhului Sfânt

3. Cercetarea Duhului Sfânt

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 19 iunie 2016.

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Când Duhul Sfânt revarsă

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Când Duhul Sfânt din Cer S-a coborât

Mihaela Chereji – Forme

Grupul de tineret – Tu faci Cerul să coboare


Înregistrarea video a predicii de seara, din 19 iunie 2016:

Titlul predicii: TRĂIREA PRIN DUHUL SFÂNT

Text biblic: Romani 8:1-16

Schița predicii:

1. Îndreptățirea Duhului

2. Îndemnurile Duhului

3. Înnoirea Duhului

4. Încredințarea Duhului

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 12 iunie 2016:

Titlul predicii: PLINĂTATEA DUHULUI

Text biblic: Efeseni 5:18-21

Schița predicii:

1. Vorbirea

2. Mulțumirea

3. Supunerea

Predicator: pastor Sorin Aioanei


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 12 iunie 2016:

Corul Bisericii Baptiste Șofronea, Arad – Cu har peste har

Corul Bisericii Baptiste Șofronea, Arad – Da, eu știu

Corul Bisericii Baptiste Șofronea, Arad – Domnul e bun

Corul Bisericii Baptiste Șofronea, Arad – El ne-a condus

Corul Bisericii Baptiste Șofronea, Arad – Voi pleca

Cvintet instrumental – Biserica Baptistă Șofronea, Arad

Ema Pui – Biserica Baptistă Șofronea, Arad - Poezie

Trio – Biserica Baptistă Șofronea, Arad - Ești cel mai frumos

David Avram – Biserica Baptistă Șofronea, Arad - Trombon – Ești necuprins și sfânt

Formație de clopoței – Biserica Baptistă Șofronea, Arad

Grup de tineri – Biserica Baptistă Șofronea, Arad

Paul Ciupuligă – Biserica Baptistă Șofronea, Arad – Mă-ncred în El

Ghiță & Cadmiel Holhoș – Biserica Baptistă Șofronea, Arad - Nu voi mai fi singur

Ruben Tudur – Biserica Baptistă Șofronea, Arad - Nu voi uita, o, Doamne

Orchestra Bisericii Baptiste Șofronea, Arad


Înregistrarea video a predicii de seara, din 12 iunie 2016:

Titlul predicii: IMPERATIVUL BUCURIEI

Text biblic: Filipeni 4:4

Schița predicii:

1. Bucuria iertării păcatelor

2. Bucuria în încercări

3. Bucuria slujirii semenilor

4. Bucuria așteptării Domnului

Predicator: pastor Sorin Aioanei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 05 iunie 2016:

Titlul predicii: ADEVĂRATA EVANGHELIE

Text biblic: 1 Corinteni 2:1-5

Schița predicii:

1. Priceperea Evangheliei

2. Personajul Evangheliei

3. Paradoxul Evangheliei

4. Puterea Evangheliei

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 05 iunie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Mulțumesc, Te iubesc și mă-nchin

Irina Gherghel – Ofrandă

Zâna Mețac – Tu m-ai iubit

Elena Neluțescu – Isus plânge

Roxana Tentiș – Slăbiciune

Amalia Blidar – Doamne, Tu lumină-mi ești

Iulia, Silvia & Nicoleta – Muzica a încetat

Nelu Buruian – Orbul Bartimeu


Dacian Morar – Scurt mesaj


Înregistrarea video a predicii de seara, din 05 iunie 2016:

Titlul predicii: CONSECINȚELE NEÎNFRÂNĂRII

Text biblic: 1 Împărați 21:1-29

Predicator: Iosif Miclăuș


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 29 mai 2016:

Titlul predicii: RUGĂCIUNE... CU ÎNȚELEPCIUNE

Text biblic: Filipeni 1:9-11

Schița predicii:

1. Rugăciune pentru dragostea lor (v. 9)

2. Rugăciune pentru discernământul lor (v. 10)

3. Rugăciune pentru desăvârșirea lor (v. 11)

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 29 mai 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Dor de Cer

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Ana Toldaș – Rabuni, Tu din morți ai înviat

Ioan Tincu – Vino la apa vieții


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 22 mai 2016:

Titlul predicii: FAMILIA ZIDITĂ DE DUMNEZEU

Text biblic: Psalmul 127

Schița predicii:

1. O familie puternică

2. O familie plină de pace

3. O familie cu o perspectivă diferită

4. O familie prosperă

Predicator: pastor Teofil Mihoc


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 22 mai 2016:

Amalia & Marius – Intrarea

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tu îi înalți

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tu să-i conduci

Darius & Adela Filimon – Iubirea îți poate da aripi

Claudiu Lupu – Mesaj pentru miri

Johannes Turner – Om binecuvântat

Grupul de tineret – Poartă bunătatea și iubirea

Liviu Botea – Acum, când voi porniți la drum

Blanka Zah – Mereu să vă iubiți

Matei Andreica – Un nou cămin se-ncheagă

Înregistrarea video a serviciului divin de cununie – Amalia & Marius Bodea

Amalia & Marius - Ieșirea


Înregistrarea video predicii de dimineață, din 15 mai 2016:

Titlul predicii: CĂSĂTORIA ORIGINARĂ

Text biblic: Geneza 2:18-24

Schița predicii:

1. Rădăcina ei

2. Rostul ei

3. Romantismul ei

4. Rezistența ei

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 15 mai 2016:

Intrarea Taniei

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Să binecuvântezi azi, Isuse!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tu îi înalți

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tu să-i conduci

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tot mai sus

Russ Ewing – Binecuvântările Bisericii

Grupul de surdo-muți – Vino Isuse!

Camelia Sabău – Mirele și preafrumoasa lui mireasă

Grupul de tineret – Cântă suflet al meu

Grupul de tineret – Dragostea mereu va lupta

Ioan Tincu – Un nou cămin se-ncheagă

Grup vocal instrumental – Fii a mea lumină

Grup instrumental – Doar în Cristos

Înregistrarea video a serviciului divin de cununie – Tania & Samuel Hartig

Tania & Samuel – Ieșirea


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 08 mai 2016:

Titlul predicii: UMBLAREA DUPĂ ÎNVIERE

Text biblic: Ioan 20:24-29

Schița predicii:

1. Umblarea cu credință

2. Umblarea cu consecvență

3. Umblarea cu corectare

4. Umblarea cu convingeri

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 08 mai 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ești Domn în veci

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Zorii răsar!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Iată, răsună!

Măriuca & Cornel Sabou – De n-ar fi înviat Isus

Monica Tămășan – Avea iubirea tron de împărat

Ioan Tincu – Eu voi zbura

Daria Mureșan – Când eram doar un plod fără chip


Înregistrarea video a predicii de dimineață din 02 mai 2016:

Titlul predicii: CUM CAPĂTĂ SENS ÎNVIEREA DOMNULUI?

Text biblic: Luca 24.36-47

Schița predicii.

1. Prin experiența întâlnirii cu Cristosul înviat

2. Prin înțelegerea Scripturilor

3. Prin experimentarea iertării păcatelor

Predicator: pastor Nicu Lăcătuș


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 02 mai 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ești Domn în veci!

Dana & Nelu Lăcătușu – Harul ce curge la Golgota

Dana & Lăcătușu – E sărbătoare în Casa Ta

Dana & Lăcătușu – Domnului voi cânta

Dana & Lăcătușu – Tu, Doamne, totu-mi ești

Dana & Lăcătușu – Te-am întâlnit la Cruce

Dana & Lăcătușu – Rămâi cu noi

Rebeca, Beni & Ștefi Lăcătuș – A înviat, a înviat!


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 01 mai 2016:

Titlul predicii: DOVEZILE ÎNVIERII

Text biblic: 1 Corinteni 15:1-11

Schița predicii:

1. Există o Evanghelie - v. 1-2

2. Există profeții ale Scripturilor - v. 3-4

3. Există fapte istorice - v. 3-4

4. Există mărturii ale întâlnirii cu El - v. 5-8

5. Există certitudini ale transformării vieții - v. 7-11

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 01 mai 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Iată răsună vestea cea bună

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Mormântul este gol

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Aleluia, viu e Domnul!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Zorii răsar!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Eu știu că Domnul meu trăiește

Camelia Sabău & Ioan Tincu – E viu!

Rut Chereji – Dimineața Învierii

Horațiu Rus – Înviat

Elena Neluțescu – Despre Înviere

Estera Rusu – Omule, de-ai ști

Bianca Purcar – Psalmul 108

Bianca Purcar – Solo pian

Aurel Matei – Scurt mesaj

Ștefan Vas – Scurt mesaj


Înregistrarea video a predicii de seara, din 01 mai 2016:

Titlul predicii: ÎNTR-O DUMINICĂ, SEARA...

Text biblic: Ioan 20:19-23

Schița predicii:

1. Înfățișarea

2. Încredințarea

3. Încurajarea

4. Învestirea

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii din 28 aprilie 2016:

Titlul predicii: PLANURI PENTRU SĂPTĂMÂNA MARE

Text biblic: Luca 22:1-22

Schița predicii:

1. Planurile oamenilor

2. Planurile diavolului

3. Planurile Domnului

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 28 aprilie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – E drept că a murit Isus

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Sus pe Via Dolorosa

Roxana Tentiș – Eu n-am fost atunci

Ioan Tincu – E plin de miraje pământul


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 24 aprilie 2016:

Titlul predicii: OPORTUNITĂȚILE FLORIILOR

Text biblic: Luca 19.41-44 (29-44)

Schița predicii:

1. Oportunitatea cunoașterii

2. Oportunitatea cercetării

3. Oportunitatea convertirii

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 24 aprilie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Osana Fiului lui David!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce mare har!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Osana!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – În haine albe

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Vuiet lung în lumea toată

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Grupul de tineret – Trăim vremi de har

Grupul de tineret – El ne-a iubit venind în lume

Grupul de tineret – Ține-mă în mâna Ta

Grupul de surdomuți din Satu Mare – Credința

Mihaela Chereji – Sculați, creștini, din amorțeală!

Aurelia Modoc – Întru Cristos

Mariana Zah – Niciodată

Monica Tămășan – Mergea către Ierusalim

Anda Mețac – Conflict stins

Amalia Blidar – O inimă curată, Doamne!


Înregistrarea video a serviciului divin de botez


Înregistrarea video a predicii de seara, din 24 aprilie 2016:

Titlul predicii: DORINȚELE FLORIILOR

Text biblic: Ioan 12:12-23

Schița predicii:

1. Dorința închinării

2. Dorința împlinirii

3. Dorința însoțirii

4. Dorința îndrumării

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 17 aprilie 2016:

Titlul predicii: CÂND DUMNEZEU SE OPREȘTE ÎN DREPTUL TĂU

Text biblic: Marcu 10:32-39

Schița predicii:

1. Crede că El este Cel ce zice că este

2. Strigă după El cu credință

3. Ridică-te și du-te la El

4. Urmează-L pe El

Predicator: pastor Vasile Paul


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 17 aprilie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Tatăl nostru

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Îl vreau pe Isus

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Ce mult Isus ne-a iubit

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Am găsit la Tine adăpost

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Fiți tari!

Corul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Baia Mare – Cu Tine nu sunt singur

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Vrei și tu?

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Eram jos în păcat

Grup vocal bărbătesc – Mergeți în toată lumea

Grup vocal bărbătesc – De mergi înainte

Paula Drăgan – O, Doamne mare!

Sebastian Nagy – Tu ești izvorul vieții mele

Teodor Julian – Al doilea cântec

Ghiță Pop – Două mii de ani, Isuse

Zâna Mețac – Sărman pierdut


Mărturia Claudiei-Maria Mihali

Mărturia lui Ianoș Szabo

Mărturia Amaliei-Bianca Blidar

Mărturia lui Ghiță Blidar

Mărturia lui Ionuț Ștef


Înregistrarea video a predicii de seara, din 17 aprilie 2016:

Titlul predicii: PROVOCĂRILE UCENICIEI

Text biblic: Matei 10:32-39

Schița predicii:

1. Provocarea proclamării

2. Provocarea priorității

3. Provocarea prețului

4. Provocarea pierderii

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 10 aprilie 2016:

Titlul predicii: CUM ESTE IMPOSIBIL SĂ FII MÂNTUIT?

Text biblic: Ioan 3: 14-21

Schița predicii:

1. Dacă nu recunoști că ești păcătos

2. Fără credința în Isus Cristos

3. Dacă nu te smerești înaintea lui Dumnezeu

Predicator: pastor Marcel Bota


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 10 aprilie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ție-Ți cânt

Grupul de tineret – El e fântâna

Mirela Buruian - Puiul

Estera Rusu – Mie dor de Tine, Doamne

Irina Gherghel – N-am privit

Ioan Tincu - Când sunt ispitit

Daria Mureșan & Ana Toldaș – Înțelepții lumii


Călin Ghiman – Scurt mesaj


Înregistrarea video a predicii de seara, din 10 aprilie 2016:

Titlul predicii: LIBERTATE

Text biblic: Galateni 4:31b

Schița predicii:

1. Libertatea conștiinței

2. Libertatea ascultării

3. Libertatea cunoașterii

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 03 aprilie 2016:

Titlul predicii: ÎN CE CASĂ POATE FACE ISUS PAȘTELE?

Text biblic: Matei 26:18

Schița predicii:

1. În casa unui om care îl cunoaște pe Isus

2. În casa unui om care îl ascultă pe Isus

3. În casa unui om care își pregătește căminul pentru Isus

4. În casa unui om care are simțul urgenței

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 03 aprilie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Jertfa Ta

Grupele de copii – Poți să fii și tu un copil

Grupele de copii – Pas cu pas

Grupele de copii – Partea 3

Grupele de copii – Suntem a Domnului făptură

Estera Rusu – Lauda mea e pentru Împăratul

Eva Silaghi – Cristos e totul pentru noi

Cornel Sabou – Cercetează-te o clipă

Ioan Tincu – Nu sunt în stare să-nțeleg


Înregistrarea video a predicii de seara, din 03 aprilie 2016:

Titlul predicii: „ELOGIUL NEBUNIEI”

sau

Consecințele înstrăinării omului de Dumnezeu

Text biblic: Psalmul 14

Schița predicii:

1. Necredința

2. Necurăția

3. Nepriceperea

4. Netrebnicia

4. Nemântuirea

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 27 martie 2016:

Titlul predicii: BIRUINȚA ÎN LUPTA SPIRITUALĂ

Text biblic: Efeseni 1:15-23

Schița predicii:

1. La ce lucrează puterea lui Dumnezeu?

- La cunoașterea lui Dumnezeu

- În chemarea pe care o face Dumnezeu

- La formarea caracterului nostru (bogăția moștenirii Lui în sfinți)

2. Ce fel de putere este aceasta?

- Aceeași putere care a fost și în Cristos

Predicator: pastor Timotei Borcea


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 27 martie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ție-ți înalț eu cântarea mea

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Pe calea îngustă e luptă

Grup de tineri din Sighetul Marmației – Ești Domnul meu

Grup de tineret – Cântă suflet al meu

Mirela Buruian – Perspectiva încercării

Nelu Buruian – Semănătorul

Ana Toldaș & Daria Mureșan – Dumnezeu e tăria mea

Victor Lengyel – Ce dulce-i pacea Ta, Isuse


Mihai Sabău – Luați seama, vegheați!


Înregistrarea video a predicii de seara, din 27 martie 2016:

Titlul predicii: SURSA PUTERII

Text biblic: Neemia 8:1-12

Schița predicii:

1. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa puterii în măsura în care interacționăm cu acesta

2. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa puterii în măsura în care avem o atitudine potrivită față de acesta

3. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa puterii în măsura în care noi îl înțelegem

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 20 martie 2016:

Titlul predicii: BISERICA PE GUSTUL LUI DUMNEZEU

Text biblic: Apocalipsa 2:7a

Schița predicii:

1. Biserica pe gustul lui Dumnezeu este sfântă

2. Biserica pe gustul lui Dumnezeu este unită

3. Biserica pe gustul lui Dumnezeu este centrată pe Cuvânt

4. Biserica pe gustul lui Dumnezeu este dependentă

5. Biserica pe gustul lui Dumnezeu este biruitoare

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 20 martie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Dor de Cer

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Trâmbiți sunați!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Mulțumesc, te iubesc și mă-nchin

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce iubire mare!

Grupul de tineret – Iubirea Ta o simt

Grupul de tineret – Mare e gloria Domnului

Irina Gherghel – Să nu uiți

Ioan Tincu – ’Naintea Domnului eu vin

Ioan Tincu – De n-ai fi Tu de partea noastră

Erika Vas – Prezența Domnului

Isai Sabău – Am dat oare ce am mai bun lui Isus?


Dacian Morar – Nimeni să nu-și piardă nădejdea


Înregistrarea video a predicii de seara, din 20 martie 2016:

Titlul predicii: CHEMAREA LA LUPTĂ

Text biblic: 1 Timotei 1:18-20

Schița predicii:

1. Poruncă

2. Profeție

3. Păstrare

4. Puritate

5. Perpetuare

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 13 martie 2016:

Titlul predicii: VEGHEREA FECIOARELOR

Text biblic: Matei 25:1-13

Schița predicii:

1. Pocăință

2. Prevedere

3. Preocupare

4. Plinătate

5. Perseverență

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 13 martie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Numele lui Isus

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Tu mă ridici

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Prin credință

Grupul de surdo-muți

Măriuca & Cornel Sabou – Am hotărât

Irina Ghereghel – Autenticitate

Olga Berchi – Isus vine-n curând

Elena Neluțescu – Oi pierdute

Eva Silaghi – Bunătatea Ta cea mare

Iulia & Nicoleta – Tu să domnești

Simion Mercea – Când plângi


Scurt mesaj - Nelu Buruian – La o privire distanță


Scurt mesaj - Isai Sabău – Dacă cineva a păcătuit…


Înregistrarea video a predicii de seara, din 13 martie 2016:

Titlul predicii: PĂRĂSIREA DRAGOSTEI DINTÂI

Text biblic: Apocalipsa 2:4

Schița predicii:

1. Nu au rămas la fel de îndrăgostiți de El

2. Nu au păstrat aceeași părtășie cu El

3. Nu aveau același devotament față de El

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 06 martie 2016:

Titlul predicii: SEMNIFICAȚIILE CINEI DOMNULUI

Text biblic: 1 Corinteni 10:23-29

Schița predicii:

1. Semnificația celebrării

2. Semnificația comemorării

3. Semnificația comuniunii

4. Semnificația cercetării

5. Semnificația contemplării

6. Semnificația comunicării

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 06 martie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Un cântec nou cânt tuturor

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – M-a aflat meu Păstor

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Eu merg cu Isus

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Trâmbiți sunați!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Scump Isuse

Aurelia Modoc – Sub raza-ngăduinței Tale

Claudia Podină – Semnificație

Irina Gherghel – Sunt prea puține

Eva Silaghi – Să umblu de mână cu Tine

Estera Rusu – Voi iubi mama mea

Nelu Buruian – Spuneți mamei mele

Rebeca Lăcătuș – Din câte vezi, din câte auzi

Ștefi Lăcătuș – Cine crede în Isus?


Înregistrarea video a predicii de seara, din 06 martie 2016:

Titlul predicii: ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR

Text biblic: Matei 13:33

Schița predicii:

1. Influența Împărăției

2. Puterea Împărăției

3. Lucrarea Împărăției

Predicator: pastor Nicu Lăcătuș


Vă anunțăm că adresa noastră IP de conectare la internet s-a modificat.

În consecință, cei care doriți să ascultați Radio Biruința, fie o puteți face prin intermediul player-ului de pe site, fie folosind următoarea metodă:

Accesați această adresă, iar după deschiderea paginii cu denumirea „SHOUTcast D.N.A.S. Status” apăsați

butonul „Listen” din meniul paginii. Veți fi solicitați să alegeți un player cu care să puteți asculta radioul (în

mod sigur funcționează cu Real Player, VLC sau Winamp). Audiție plăcută!


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 21 februarie 2016:

Titlul predicii: CHEMAREA LA MĂRTURIE

Text biblic: 2 Corinteni 5:14-20

Schița predicii:

1. Motivația mărturiei

2. Jertfa mărturiei

3. Responsabilitatea mărturiei

4. Mesajul mărturiei

5. Pasiunea mărturiei

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 14 februarie 2016:

Titlul predicii: DESTINUL COPILULUI

„Oare ce va fi pruncul acesta?” (Luca 1:66)

Text biblic: Luca 1:57-66

Schița predicii:

1. Va fi ceea ce a hotărât Dumnezeu

2. Va fi ce sunt părinții lui

3. Va fi ce va alege el

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 14 februarie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Prin dragoste

Grupul de tineret – Sunt fericit

Grupul de tineret – Mai un munte, mai un drum

Grupul de tineret – Am ales pe Domnul Isus

Irina Gherghel – Iarăși?

Estera Rusu – Iehova (Cânt aleluia)

Eva Silaghi – Bucuria prigonirii

Elena Neluțescu – Ține-mă, Doamne

Iulia Pop & Nicoleta Zah – Doamne atinge-ne din nou

Cornel Sabou – Când am fost cu inima mâhnită

Cornel & Măriuca Sabou – Când va începe nunta noastră


Nelu Buruian – Tu, mucul care fumegă, nu-l stingi

Amalia Blidar – Mă chemi să umblu peste ape


Înregistrarea video a serviciului de binecuvântare al lui Elias-Cristian Pop


Înregistrarea video a predicii de seara, din 14 februarie 2016:

Titlul predicii: CUM ÎNCEARCĂ SATAN SĂ DISTRUGĂ BISERICA DIN INTERIOR

Text biblic: Fapte 4:33-5:11

Predicator: Iosif Miclăuș


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 07 februarie 2016:

Titlul predicii: SURPRIZELE POCĂINȚEI

Text biblic: Luca 15:20-24, 31-32 (15:11-32)

Schița predicii:

1. Un Tată care iubește

2. Un Tată care iartă

3. Un Tată care reabilitează

4. Un Tată care mijlocește

5. Un Tată care te așază la masă

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 07 februarie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Jertfa Ta

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Când m-a găsit Isus

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Trâmbiți sunați!

Mihaela Chereji – Mijlocitorul

Roxana Tentiș – Pot totul în Cristos

Iulia, Amalia & Nicoleta – Glorii din cer

Teofil Aioanei – Iubirea adâncă a Tatălui

Teofil Aioanei – Cât de drag Isus ne este

Teofil Aioanei – Al meu ești, Isuse!

Grup de tineri – La Calvar

Grup de tineri – Voia Ta, nu voia mea

Silvia Zah – Mai un munte, mai un drum


Înregistrarea video a predicii de seara, din 07 februarie 2016:

Titlul predicii: SOCOTIT NEPRIHĂNIT

Text biblic: Luca 18:9-14

Schița predicii:

Dacă neprihănirea se capătă doar de la Dumnezeu, prin credința în Cristos, atunci:

1. Renunță la încrederea în propria neprihănire

2. Renunță la încercarea de a salva aparențele

3. Renunță la a te compara mereu cu ceilalți

4. Renunță la a te lăuda cu propriile acte religioase

5. Apelează doar la harul lui Dumnezeu

Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 31 ianuarie 2016:

Titlul predicii: MODELUL POCĂINȚEI

Text biblic: Luca 15:17-21 (11-24, 32)

Schița predicii:

1. Înfrângerea

2. Înțelegerea

3. Învinovățirea

4. Înjosirea

5. Întoarcerea

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 31 ianuarie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Trâmbiți sunați!

Aurelia Modoc – Biruința

Angela & Larisa Lăcătuș – Psalmul 15

Ana Toldaș – Cu Isus vreau să-mi continui calea

Estera Rusu – Suntem prin Domnul Isus

Eva Silaghi – Spre gloria cerească privim

Irina Gherghel – Ce mare Domn!

Măriuca & Cornel Sabou – Eu Te iubesc

Cornel Sabou – Ți-ai tot pierdut din clipe

Nelu Buruian – Te-am găsit

Nelu Cirțiu – Mielul salvator


Înregistrarea video a predicii de seara, din 31 ianuarie 2016:

Titlul predicii: ÎMPREUNĂ CU CRISTOS

Text biblic: Coloseni 2:20-3:4

Predicator: Isai Sabău


Miting de protest – Baia Mare, Piața RevoluțieiDiscursul pastorului Daniel Chereji – 30 ianuarie 2016

Baia Mare, Piața Revoluției, 30 ianuarie 2016.

Mitingul de protest față de măsurile abuzive ale organizației norvegiene Barnevernet luate împotriva familiilor Bodnariu și Nan.

Discursul pastorului Bisericii Creștine Baptiste „Biruința” Baia Mare, Daniel Chereji.


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 24 ianuarie 2016:

Titlul predicii: MOTIVAȚIILE TRĂIRII PENTRU ALȚII

Text biblic: Romani 15:1-7

Schița predicii:

1. Imaginea maturității noastre

2. Interesul creșterii altora

3. Imitarea lui Cristos

4. Închinarea în unitate

5. Ilustrarea acceptării noastre

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 24 ianuarie 2016:

Ioan Tincu – Poate-ți este greu


Înregistrarea video a predicii de seara, din 24 ianuarie 2016:

Titlul predicii: CĂUTĂRI ÎN NOUL AN

Text biblic: Filipeni 2:1-11

Schița predicii:

1. Caută ascultarea

2. Caută sfințirea

3. Caută închinarea

4. Caută maturizarea

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 17 ianuarie 2016:

Titlul predicii: PANSAMENTE MICI PENTRU RĂNI MARI

Text biblic: Ieremia 6:14 (8:11)

1. Pansamentul negării

2. Pansamentul superficialității

3. Pansamentul religiozității

4. Pansamentul părerilor omenești

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 17 ianuarie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce iubire mare!

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Ce dulce fericire!

Măriuca & Cornel Sabou – Frumos este să-L lăudăm

Estera Rusu – La orice pas, în orice ceas

Eva Silaghi – Nu mai e mult

Ioan Tincu – Ierusalim

Grupul se surdo-muți – Vin’ la Isus

Marius Buruian – Dumnezeu puternic

Amalia Blidar – Dar ce voi spune?


Dacian Morar – Scurt mesaj


Înregistrarea video a predicii de seara, din 17 ianuarie 2016:

Titlul predicii: MÂNTUIREA FĂRĂ PLATĂ

Text biblic: Apocalipsa 22:12, 17

Predicator: Iosif Miclăuș


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 10 ianuarie 2016:

Titlul predicii: PROVOCĂRILE BOTEZULUI DOMNULUI

Text biblic: Matei 3:13-17

Schița predicii:

1. Lasă-Mă să-ți schimb viața

2. Lasă-Mă să cobor Cerul în tine

3. Lasă-Mă să domnesc în viața ta

Predicator: pastor Nelu Ardelean


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 10 ianuarie 2016:

Corul de clopoței Bistrița – Cu bucurie să cântați!

Corul de clopoței Bistrița – # 2

Corul de clopoței Bistrița – # 3

Corul de clopoței Bistrița – # 4

Corul de clopoței Bistrița – Maria, ai știut?

Corul de clopoței Bistrița – # 6

Corul de clopoței Bistrița – Veniți cu credință

Corul de clopoței Bistrița – Îngeri mii în ceruri cântă

Corul de clopoței Bistrița – Vestiți azi pretutindeni

Corul de clopoței Bistrița – # 7

Corul de clopoței Bistrița – Cu bucurie să cântați!

Duet vioară – O, Betleem, oraș micuț

Duet vioară – Dumnezeu e tăria mea

Duet vioară – Mărețul har

Duet vioară – # 2

Daniel Chereji – Biserica în rugăciune

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Eva Silaghi – Dragostea lui Dumnezeu

Nicoleta Zah & Iulia Pop – O inimă curată, Doamne

Nelu Buruian – Tu, mucul care fumegă, nu-l stingi


Înregistrarea video a predicii de seara, din 10 ianuarie 2016:

Titlul predicii: VICEVERSA!

Text biblic: Matei 7:21-23

Schița predicii:

1. Afirmații despre Cristos sau ascultare de Cristos?

2. Folosul nostru sau folosul Domnului?

3. Cunoștințe despre Domnul sau cunoașterea Domnului?

4. Viață religioasă sau viață spirituală?

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineață, din 03 ianuarie 2016:

Titlul predicii: VIAȚA FRUMOASĂ

Text biblic: Romani 13:11-14

Schița predicii:

1. Viața de dragoste

2. Viața de discernere

3. Viața despărțită

4. Viața dependentă

5. Viața duhovnicească

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a serviciului de închinare din 03 ianuarie 2016:

Corul Bisericii Baptiste „Biruința” Baia Mare – Cel Minunat, Salvatorul

Grupul de surdo-muți – Minunat e Isus

Cornel Sabou – În zadar străluce luna

Mihaela Chereji – Începe de azi

Ioan Tincu & Dan Matei – Știi tu cine este Isus?

Amalia Blidar – Lumina lumii, prezență divină

Roxana Tentiș & Silvia Zah – Îl am pe Dumnezeu

Irina Gherghel – Dezamăgire

Cornel Sabou – O, biet suflet

Daria Mureșan – Astăzi S-a născut Cristos


Înregistrarea video a predicii de seara, din 03 ianuarie 2016:

Titlul predicii: DE CE SĂ NU MĂ TEM DE NIMIC?

Text biblic: Isaia 41:10

Schița predicii:

Fiindcă Dumnezeu Însuși este:

1. Cel ce mă cunoaște

2. Cel ce mă întărește

3. Cel ce îmi vine în ajutor

4. Cel ce mă sprijină

Predicator: Claudiu Lupu