Noutăţi - 2012

Înregisrarea video a predicii din 31 decembrie 2012:
Titlul predicii: LA CUMPĂNA TIMPULUI

Text biblic: Iosua 24: 
Schiţa predicii:
1. Importanţa priorităţilor

2. Imporatnţa deciziilor
3. Importanţa exemplului
4. Importanţa responsabilităţii asumate
Predicator: Pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare din 31 decembrie 2012:
Grupul de tineret - Tu-mi eşti refugiul


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 30 decembrie 2012:

Titlul predicii: SUPREMAŢIA CUVÂNTULUI

Text biblic: Coloseni 3:16 
Schiţa predicii:
1. Puterea Cuvântului

2. Permanenţa Cuvântului
3. Plinătatea Cuvântului
4. Provocarea Cuvântului
5. Pasiunea Cuvântului
Predicator: Pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare din 30 decembrie 2012:
Eva Silaghi - Poezie
Ema Zaharia - O, Doamne, ajută-mi

Mariu Buruian - De n-ai fi Tu de partea noastră
Victor Lengyel - Poezie
Marius&Cosmin - Dumnezeu este adăpost şi sprijin
Înregistrarea video a predicii de seara, din 30 decembrie 2012:

Titlul predicii: STAREA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU A CREDINCIOŞILOR 
Text biblic: Coloseni 2:6-7 
Schiţa predicii:
Principii biblice ale stării după voia lui Dumnezeu:

1. Principiul evanghelizării lumii (Matei 28:19, 20)

2. Principiul maturizării credincioşilor (Coloseni 2:7)
3. Principiul trăirii în părtăşie frăţească (Fapte 2:42)
4. Principiul amintirii lucrării Domnului (1 Cor. 11:25, 26)
5. Principiul închinării (Fapte 2:42)
Predicator: Iosif Miclăuş


Înregisrarea video a prediciidin 24 decembrie 2012:
Titlul predicii: NAŞTEREA DOMNULUI

Text biblic: 2 Corinteni 9:15 
Schiţa predicii:
1. Recunoştinţa Crăciunului
2. Autorul Crăciunului
3. Oferta Crăciunului
4. Valoarea Crăciunului
Predicator: Pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare din 24 decembrie 2012:
Corul bărbătesc - Îngeri mii din ceruri cântă
Corul bărbătesc - Nouă azi ne-a răsărit
Corul bărbătesc - Într-un staul mic
Corul bărbătesc - Trei crai de la răsărit
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa Baia Mare - O, noapte preasfinţită
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa Baia Mare - E-un Nume frumos
Grupul de tineret - S-a născut Mesia
Vestea ce s-a profeţit
Marius Buruian - Era o noapte


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 25 decembrie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ SĂRBĂTORIM CRĂCIUNUL?

Text biblic: Luca 2:8-20 
Schiţa predicii:
1. Cu gândul la Cel sărbătorit
2. Cu bucurie
3. În armonie cu Cerul
4. Împreună cu cei credincioşi
Predicator: Claudiu Lupu

Înregistrarea video a programului de închinare din 25 decembrie 2012:

Grupul de tineret - Sfântă stea strălucitoare
Grupul de tineret - Iar e Crăciun 
Grupul de tineret - Într-o iesle doarme Isus 
Grupul de tineret - Noaptea când pe deal păstorii... 
Grupul de tineret - O, iesle sfântă 
Grupul de tineret - S-a născut Mesia
Grupul de tineret - De-a lungul vieţii tale
Grupul de tineret - Să mergem la iesle
Grupul de tineret - Noapte de Crăciun

Înregistrarea video a predicii de seara, din 25 decembrie 2012:
Titlul predicii: LOCUL ŞI ROLUL BETLEEMULUI ÎN PLANUL DE MÂNTUIRE

Text biblic: Luca 2:1-14 
Predicator: Pastor Nicu Lăcătuş


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 23 decembrie 2012:
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU PACE sau CUM SĂ FII STĂPÂNIT DE PACEA LUI CRISTOS?

Text biblic: Coloseni 3:15 
Schiţa predicii:
1. Aducătorul păcii
2. Binecuvântarea păcii
3. Chemarea păcii
4. Dominaţia păcii
5. Elogiul păcii
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinaredin 23 decembrie 2012:

Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa Baia Mare - S-a născut un Rege-n Israel
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa Baia Mare - Un înger din Cer
Zâna, Tania şi Anda - O noapte preasfinţită
Biserica Baptistă ''Biruinţa'' Baia Mare - Grupa mare de copii


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 16 decembrie 2012: 
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU DRAGOSTE

Text biblic: Coloseni 3:14 
Schiţa predicii:
1. AGAPE îşi are originea în Dumnezeu
2. AGAPE este dragostea necondiţionată
3. AGAPE este legătura desăvârşirii
4. AGAPE stă la baza slujirii frăţeşti
5. AGAPE este motivaţia pentru vestirea Evangheliei
6. AGAPE trebuie urmărită cu consecvenţă

Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare, de dimineaţă, din 16 decembrie 2012:

Programul Grupei mici de copii

Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - De-a Ta îndurare, Isuse
Ioan Tincu - O, Betleem

Înregistrarea video a predicii de seara, din 16 decembrie 2012:
Titlul predicii: ÎNTRUPAREA LUI CRISTOS

Text biblic: Matei 1:1-25 
Schiţa predicii:
1. Identitatea Lui
2. Identificarea Lui
3. Ispăşirea Lui
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare, de seara, din 16 decembrie 2012:

Corala Cluj Napoca - Cu îngerii să-I cîntăm
Corala Cluj Napoca - Nouă azi ne-a răsărit
Corala Cluj Napoca - Când Te-ai născut, Isuse
Corala Cluj Napoca - Din slavă
Corala Cluj Napoca - Dormi Copile sfânt
Corala Cluj Napoca & Corul Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare - Un înger din Cer
Corala Cluj Napoca - Emil Chioreanu - Din strălucire
Corala Cluj Napoca - Emil Chioreanu - Înger alb
Corala Cluj Napoca - Se lasă noaptea-n Betleem
Corala Cluj Napoca - Praznic luminos
Corala Cluj Napoca - Frumoasă zi
Corala Cluj Napoca - Astăzi iar e sărbătoare
Corala Cluj Napoca - Poezie # 1

Corala Cluj Napoca - Auzi cor îngeresc sună
Corala Cluj Napoca - Astăzi vin să-mi plec genunchii
Corala Cluj Napoca - Poezie # 2
Corala Cluj Napoca & Corul Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare - Auzi cor îngeresc cântând


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 09 decembrie 2012:

Titlul predicii: CUM ÎŢI AŞTERNI, AŞA DORMI...

Text biblic: Matei 7:21-24
Predicator: pastor Radu Corpaş

Înregistrarea video a programului de închinare din 09 decembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - El e Rege şi Domn
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Dor de Cer

Înregistrarea video a predicii de seara, din 09 decembrie 2012:

Titlul predicii: DUMNEZEUL NĂDEJDII
Text biblic: Romani 15:13 
Schiţa predicii:
1. Numele minunat al Domnului
2. Lucrarea măreaţă a harului
3. Secretul nădejdii noastre

Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 02 decembrie 2012:
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU IERTARE sau CUM SĂ IERTĂM CA ŞI CRISTOS?
Text biblic: Coloseni 3:13
Schiţa predicii:
1. Cristos a luat iniţiativa iertării
2. Cristos a considerat iertarea o problemă de voinţă
3. Cristos a oferit o iertare nemeritată
4. Cristos a demonstrat că iertarea presupune un cost
5. Cristos ne-a acordat o iertare deplină
6. Cristos ne-a iertat fără să ne mai reproşeze
7. Cristos a înţeles că iertarea aduce restaurarea relaţiei. 
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare din 02 decembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Dumnezeu e Lumina vieţii mele
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Eşti izvorul de apă vie
Dan Matei - Lângă Tine zi de zi...
Ioan Tincu - Cel ce Te-ai deschis mie

Înregistrarea video a predicii de seara, din 02 decembrie 2012:
Titlul predicii: PĂCATUL BÂRFEI
Text biblic: 2 Corinteni 12:20
Predicator: Alex Cernea


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 25 noiembrie 2012:
Titlul predicii: CRIZA DE IDENTITATE
Text biblic: Daniel 1:1-21
Predicator: Ioan Pop

Înregistrări video din programul de închinare din 25 noiembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Dor de Cer
Ion Tincu - Aproape de Tine

Înregistrarea video a predicii de seară, din 25 noiembrie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ BIRUIM RĂUTATEA LUMII?
Text biblic: Romani 12:17-21
Schiţa predicii:
1. Nu te face părtaş la înmulţirea răului 
1.1. Fii consecvent în promovarea binelui
2. Nu te lăsa cuprins de dorinţa de răzbunare
2.1. Ai încredere în dreptatea lui Dumnezeu
3. Nu capitula în faţa răutăţii
3.1. Răspunde întotdeauna răutăţii cu bunătate
Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 18 noiembrie 2012:
Titlul predicii: BINECUVÂNTĂRILE CUNOAŞTERII CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
Text biblic: Ezra 7:1-10
Schiţa predicii:
1. Închinarea adevărată
2. Păstrarea unei relaţii bune cu Dumnezeu
3. Întărirea credinţei
4. Mărturia plăcută lui Dumnezeu
Predicator: pastor Cornel Vereş

Înregistrarea video a programului de închinare din 18 noiembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Când dis-de-dimineaţă
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Mai presus ca 'naltul zării
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Victoria prin Isus
Estera Rusu - Călătorind pe-acest pământ
Cornel Sabău - Va fi odată...

Înregistrarea video a predicii de seara, din 18 noiembrie 2012:

Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU BLÂNDEŢE
Text biblic: Coloseni 3:12
Schiţa predicii:
1. Căpătarea blândeţii
2. Cultivarea blândeţii
3. Cadoul blândeţii
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 11 noiembrie 2012:
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU SMERENIE
Text biblic: Coloseni 3:12
Schiţa predicii:
1. Semnificaţia smereniei
2. Manifestarea smereniei
3. Exemplul smereniei
4. Rezultatul smereniei
5. Iniţiativa smereniei
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare din 11 noiembrie 2012:
Grupul de tineret al Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Slavă, onoare!
Grupul de tineret al Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Eşti tot ce vreau

Înregistrarea video a predicii de seara, din 11 noiembrie 2012:
Titlul predicii: EVALUAREA UNEI BISERICI
Text biblic: Apocalipsa 3:14-22
Schiţa predicii:
1. Cine face evaluarea?
2. Care sunt problemele?
3. Care este soluţia?
Predicator: pastor Nicu Lăcătuş


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 04 noiembrie 2012:
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU BUNĂTATE
Text biblic: Coloseni 3:12
Schiţa predicii:
1. Porunca bunătăţii
2. Perfecţiunea bunătăţii
3. Prioritatea bunătăţii
4. Plinătatea bunătăţii
5. Premeditarea bunătăţii
6. Permanenţa bunătăţii
7. Produsul bunătăţii
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a programului de închinare din 04 noiembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - E puterea sângelui vărsat
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Scump Isuse
Grupul ''Chivot'' - Apăsat de-o grea povară
Grupul ''Chivot'' - Călătoresc prin lume
Grupul ''Chivot'' - Ce mare eşti Tu, Doamne!
Grupul ''Chivot'' - De n-ai fi fost Tu...
Grupul ''Chivot'' - Deseori te străduieşti
Grupul ''Chivot'' - Dumnezeu puternic
Grupul ''Chivot'' - M-ai regăsit
Grupul ''Chivot'' - Meriţi toată slava
Grupul ''Chivot'' - O, Isus, m-ai salvat
Grupul ''Chivot'' - Nu-nţeleg câtă iubire poţi să ai
Grupul ''Chivot'' - O, ce salvare!
Grupul ''Chivot'' - Sfânt Cuvânt, dar ceresc
Grupul ''Chivot'' - Sunt pe calea Domnului


Înregistrarea video a predicii de seara, din 04 noiembrie 2012:
Titlul predicii: TEZAURUL HARULUI DIVIN
Text biblic: 1Timotei 1:12-17
Predicator: pastor Ionuţ Pârv


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 28.10.2012 (Serviciu divin de cununie):
Titlul predicii: PECEŢILE DRAGOSTEI
Text biblic: Cântarea Cântărilor 8:6, 7
Schiţa predicii:
1. Posesia dragostei
2. Pasiunea dragostei
3. Providenţa dragostei
4. Puterea dragostei
5. Preţul dragostei
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a ceremoniei din cadrul serviciului divin de cununie - Loredana şi Vlad- 28.10.2012.


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 21 octombrie 2012:
Titlul predicii: ÎMBRĂCAREA CU ÎNDURARE
Text biblic: Coloseni 3:12
Schiţa predicii:
1. Motivaţiile îndurării
1.1. Caracterul lui Dumnezeu
1.2. Caracterul creştinului
1.3. Chemarea creştinului
2. Manifestările îndurării
2.1. Învăţând de la Cristos
2.2. A sta alături de cineva când trece prin necaz
2.3. A avea iniţiativa salvării celor nemântuiţi
2.4. Dovedind iertare, preocupare şi afecţiune faţă de cei ce se pocăiesc
2.5. Acţiuni concrete în viaţa aproapelui
2.6. Îngăduinţă faţă de datornici
2.7. Felul în care ne tratăm unii pe alţii în trup.
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a programului de închinare:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Ce iubire mare
Grup de tineret din Ardud - Doamne atinge-ne din nou
Grup de tineret din Ardud - Astăzi vin la Tine

Înregistrarea video a predicii de seara, din 21 octombrie 2012:
Titlul predicii: EŞTI GATA SĂ PLĂTEŞTI PREŢUL...?
Text biblic: Ioan 12:37-50
Predicator: pastor Marius Mureşan


Înregistrarea video a predicii din 14 octombrie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ TRĂIEŞTI MULŢUMIT CU CÂT AI?
Text biblic: 1 Timotei 6:6-11
Schiţa predicii:
1. Principiul Pocăinţei
2. Principiul Recunoştinţei
3. Principiul Investiţiei sigure
4. Principiul Simplităţii
5. Principiul Onestităţii
6. Principiul Statorniciei
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrările video ale programului de închinare din 14 octombrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Slăvit fii, Isuse!
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Mulţumire
Dan Matei - Tată Sfânt, mulţumiri...

Înregistrarea video a programului de închinare, din 30 septembrie 2012:
Grupul Maranata din Arad
.


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 07 octombrie 2012:
Titlul predicii: MOTIVAŢIILE ÎMBRĂCĂRII OMULUI NOU
Text biblic: Coloseni 3:12
Schiţa predicii:
1. MOTIVAŢIA ALEGERII:
- suntem aleşi ai lui Dumnezeu;
2. MOTIVAŢIA SFINŢIRII:
- suntem sfinţiţi de Dumnezeu;
3. MOTIVAŢIA DRAGOSTEI:
- suntem preaiubiţi de Dumnezeu.
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrările video ale programului de închinare din 07 septembrie 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - La Calvar
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Victoria în Isus
Grup vocal-instrumental - Minunat e Isus
Grup vocal-instrumental - Scumpe Isus, ţine-mă
Maria şi Dan Matei - Doar o colibă
Tania Pop - Numai Tu

Înregistrarea video a predicii de seara, din 07.10.2012:
Titlul predicii: CUM SE CAPĂTĂ ODIHNA ADEVĂRATĂ?
Text biblic: Matei 11:28-30
Schiţa predicii:
1. Locul odihnei
2. Mijloacele odihnei
3. Calitatea odihnei
Predicator: Claudiu Lupu


Înregistrarea video a predicii din 30 septembrie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ-ŢI CREŞTI COPIII PENTRU GLORIA DOMNULUI?
Text biblic: Judecători 13:1-25
Schiţa predicii:
1. Fiţi familia care caută părtăşia cu Domnul
2. Fiţi familia care învaţă de la Domnul
3. Fiţi familia care doreşte cunoaşterea Domnului
4. Fiţi familia care se închină Domnului
5. Fiţi familia care acceptă planurile Domnului
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 23 septembrie 2012:
Titlul predicii: ÎN CĂUTAREA UNUI STĂPÂN POTRIVIT

Text biblic: Marcu 10:17-27
Predicator: Mitraş Dudaş

Înregistrările video ale programului de închinare din 23 septembrie 2012:
Grup vocal-instrumental - Glorie!
Grup vocal-instrumental - Bine e în Isus
Blanka Zah - Isuse, Ţie mă închin
Olga Berchi - Când treceam prin încercare

Înregistrarea video a predicii de seara, din 23 septembrie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ NE ADMINISTRĂM BANII?
Text biblic: Matei 6:19-34
Predicator: Mitraş Dudaş


Înregistrarea video a predicii din 16 septembrie 2012:
Titlul predicii: OMUL NOU ÎN CRISTOS

Text biblic: Coloseni 3: 10, 11
Schiţa predicii:
1. Starea credinciosului
2. Sfinţirea credinciosului
3. Standardul credinciosului
4. Sfera credinciosului
5. Suficienţa credinciosului
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 09 sepembrie 2012:
Titlul predicii: DEZBRĂCAREA DE MINCIUNĂ

Text biblic: Coloseni 3:9-10
Schiţa predicii:
1. Dimensiunile minciunii
2. Domnul minciunii
3. Dezastrele minciunii
4. Dezbrăcarea de minciună
4.1. Motivaţii (de ce să nu minţi)
4.2. Măsuri (ce să faci ca să nu mai minţi)
4.2.1. Consideră minciuna păcat
4.2.2. Nu îţi scuza minciunile
4.2.3. Renunţă pentru totdeauna la minciună
4.2.4. Urăşte minciuna
4.2.5. Spune adevărul în orice împrejurare
4.2.6. Evită compania mincinoşilor
4.2.7. Fii cunoscut ca omul adevărului
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrarea video a predicii de seara, din 09 septembrie 2012:
Titlul predicii: DA şi NU sau NU şi DA (despre ascultare)

Text biblic: Matei 21:23-32
Schiţa predicii:
1. Ascultarea vine prin recunoaşterea unei autorităţi
2. Ascultarea vine prin asumarea unei responsabilităţi
3. Ascultarea vine prin evaluare
4. Ascultarea înseamnă a acţiona, nu a discuta
5. Ascultarea presupune învăţarea din experienţă
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii din 02 august 2012:
Titlul predicii: DEZBRĂCAREA DE PĂCATELE VORBIRII

Text biblic: Coloseni 3:8

Schiţa predicii:
1. Importanţa vorbirii
2. Impietatea vorbirii
3. Înnoirea vorbirii
3.1. Asigură-te că ai o inimă înnoită
3.2. Încetează să mai foloseşti două feluri de vorbire
3.3. Foloseşte-ţi gura pentru a-L lăuda pe Dumnezeu
3.4. Indiferent de atitudinea altora, tu binecuvântează
3.5. Luptă-te cu propria gură
3.6. Deprinde-te să foloseşti un limbaj spiritual
3.7. Depinde permanent de ajutorul Domnului
Predicator: pastor Daniel Chereji

Înregistrările video ale programului de închinare din 02 august 2012:
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - El e Rege şi Domn
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Ceruri 'nalte
Biserica Baptistă ''Biruinţa'' Baia Mare - Marius şi Raul Buruian - O ce prieten am
Biserica ''Biruinţa'' Baia Mare - Marius Buruian - Eşti necuprins în bunătate


Calendarul de studiu biblic al Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare pentru perioada septembrie-noiembrie 2012:
ESCATOLOGIE, ÎNGERII, SATAN ŞI DEMONII

06 septembrie - Venirea Domnului. Evenimente premergătoare
13 septembrie - Cum va fi venirea Domnului?
20 septembrie - Cum să ne pregătim pentru venirea Domnului?
27 sepembrie - Moartea fizică
04 octombrie - Starea intermediară
11 octombrie - Judecata
18 octombrie - Raiul
25 octombrie - Iadul
01 noiembrie - Existenţa, natura şi ierarhia îngerilor
08 noiembrie - Lucrarea îngerilor
15 noiembrie - Satan
22 noiembrie - Lucrarea lui Satan. Demonii
29 noiembrie - Lupta cu Diavolul

Cick aici pentru detalii.


Înregistrarea video a predicii din 26 august 2012:
Titlul predicii: Maria, portretul crediciosului folosit de Dumnezeu
Text biblic: Evanghelia după Luca 1:26-50
Predicator: pastor Vasile Talpoş


Înregistrările video ale programului de închinare din 26 august 2012:
Biserica Baptistă ''Biruinţa'' Baia Mare - Lidia Talpoş
Biserica Baptistă ''Biruinţa'' Baia Mare - Lidia Talpoş & Maria Matei

Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Dumnezeu, Lumina vieţii mele
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Scump Isuse


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 19 august 2012:
Titlul predicii: CÂND PE PĂŞUNILE VERZI PĂTRUNDE MOARTEA

Text biblic: Luca 7:11-17

Schiţa predicii:

1. Realitatea din Nain
2. Tragedia din Nain
3. Neputinţa din Nain
4. Isus în Nain
4.1. Domnul vede
4.2. Domnul are milă
4.3. Domnul mângâie
4.4. Domnul salvează
4.5. Domnul restituie
5. Schimbarea din Nain
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrările video ale serviciului de botez din 19 august 2012:
Mărturia Mariei
Mărturia lui Alin
Actul botezului

Înregistrările video ale programului de închinare din 19 august 2012:
Adrian Olar - Bine e în Isus
Blanka Zah - Din această zi
Grup de tineri - Eu sunt cu voi în orice zi
Un templu sfânt
Viaţa mea Tu ai schimbat-o
Grupul de tineret al Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Nu-i nimeni ca Tine
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Ce iubire mare
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - În haine albe
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - La crucea Lui
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Numele lui Isus
Corul Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare - Pe calea îngustă


Înregistrarea video a predicii de seara, din 19 august 2012:
Titlul predicii: CE FACI CU TALANŢII?
Text biblic: Matei 25:14-30
Predicator: pastor Nicu Lăcătuş


Înregistrarea video a predicii din 12 august 2012:
Titlul predicii: PUTEREA DE A TRĂI ÎN VREMURI DIFICILE

Text biblic: Daniel 9: 1-24

Schiţa predicii:

1. Cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu - v.2
2. Căutarea feţei Domnului - v.3
3. Convingerea de vinovăţie personală - v.4-15
4. Cunoaşterea măreţiei lui Dumnezeu - v.16-17
5. Căutarea îndurării Domnului - v.17-19
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de seara, din 05 august 2012:
Titlul predicii: ''PLĂCERILE'' SFINŢILOR

Text biblic: Psalmul 84
Predicator: Alex Cernea


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 05 august 2012:
Titlul predicii: CE VEDE DUMNEZEU ÎN INIMA TA?

Text biblic: 1 Samuel 16:7
Predicator: pastor Nicu Lăcătuş

Înregistrarea video a programului din 05.08.2012:
Grupul Continental - Cauţi o comoară
Grupul Continental - Viaţa ta e un cadou
Grupul Continental - Poţi şi tu să-L chemi pe Isus
Grupul Continental - Priveşte-n jurul tău
Grupul Continental - Mai mult ca orice comori
Grupul Continental - Sunt aici
Grupul Continental - Luminează calea mea
Grupul Continental - Întoarce-te, eşti binevenit
Grupul Continental - Dă-I povara ta lui Isus
Grupul Continental - Tărâm de vis
Grupul Continental - Nimeni nu e perfect
Grupul Continental - Etichetele
Grupul Continental - Fiecare-n parte
Grupul Continental - E dorinţa mea
Grupul Continental - Nu uita


Înregistrarea video a predicii din 29 iulie 2012:
Titlul predicii: DUMNEZEU ESTE DE PARTEA TA!

Text biblic: Romani 8:28-39
Predicator: pastor Sorin Sârb

Înregistrarea video a Corului Bisericii Baptiste ''Biruinţa'' Baia Mare, din 29.07.2012: Eşti izvorul de apă vie


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă din 22 iulie 2012:
Titlul predicii: TESTELE DRAGOSTEI

Text biblic: 1 Ioan 4:7-11
Schiţa predicii:
1. Eşti născut din Dumnezeu?
2. Dragostea ta "se vede"?
3. Eşti dispus să iei iniţiativa pentru a restabili o relaţie stricată?
4. Cu cine obişnuieşti să te compari?
Predicator: pastor Timotei Borcea


Înregistrarea video a predicii de seara din 22 iulie 2012:
Titlul predicii: CEA MAI MARE ÎNŞELĂTORIE

Text biblic: Apocalipsa 20:1-10
Schiţa predicii:
1. Religie fără mântuire
2. Creştinism fără Cristos
3. Credinţă fără pocăinţă
4. Moralitate fără spiritualitate
5. Pocăinţă fără implicare
6. Să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu fără să-L cunoşti pe Dumnezeul Cuvântului
Predicator: Dan Matei


Înregistrarea video a predicii din 15 iulie 2012:
Titlul predicii: DEZBRĂCAREA DE MÂNIE

Text biblic: Coloseni 3:8

Schiţa predicii:

1. Recunoaşterea mâniei
2. Repercusiunile mâniei
3. Rezolvarea mâniei
3.1. Acceptă că mânia este păcat
3.2. Recunoaşte că mânia este vina ta
3.3. Învinge mânia pe loc
3.4. Învaţă de la Cristos
3.5. Nu provoca la mânie şi nu accepta să fii provocat
3.6. Evită compania oamenilor mânioşi
3.7. Deprinde-te să acţionezi prin Duhul Sfânt
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii din 08 iulie 2012:
Titlul predicii: JUSTIŢIARII
Text biblic: Coloseni 3:5-8a
Schiţa predicii:
1. Provocarea
2. Motivaţia
3. Specificaţia
4. Atenţionarea
5. Renunţarea
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de seara din 01 iulie 2012:
Titlul predicii: DESPRE MĂREŢIE
Text biblic: Deuteronom 26:16-19
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă din 01 iulie 2012:
Titlul predicii: FIREA PĂMÂNTEASCĂ între GÂDILARE sau MORTIFICARE
Text biblic: Coloseni 2:8; 16-23
Schiţa predicii:
1. Gâdilarea prin filozofie
2. Gâdilarea prin tradiţie
3. Gâdilarea prin religie falsă
4. Gâdilarea prin legalism
5. Gâdilarea prin ascetism
SOLUŢIA: SUFICIENŢA LUI CRISTOS!

Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrările video ale programului de închinare din 24 iunie 2012:
Grup din S.U.A & Ioana Tincu - Here I am to worship
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Domnul ne-a creat 
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Doar o colibă
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Nu-i nimeni ca Tine
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Eu sunt sărac lipsit
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Cerul e un loc minunat
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Ridică-ţi patul şi umblă!
Fraţii Modoc & Ioan Tincu - Un cântec răsună


Înregistrarea video a predicii din 24 iunie 2012:
Titlul predicii: AL TREISPREZECELEA SALARIU
Text biblic: Matei 19:27-30
Schiţa predicii:
1. Realitatea răsplătirii
2. Şansa răsplătirii
3. Preţul răsplătirii
4. Timpul răsplătirii
5. Natura răsplătirii
6. Surprizele răsplătirii

Predicator: pastor Daniel Chereji


Întâlnirea tinerilor baptişti din Maramureş
EDIŢIA I - 16-17 iunie 2012
ESENŢĂ TARE ÎN STICLUŢE MICI
2 Corinteni 2:14

Înregistrările video ale programului de închinare din 16 iunie 2012:

Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Vişeu de Sus - Rugăciune
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste Sighetu Marmaţiei - Eu mă bizui doar pe Tine
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste Maghiare Baia Mare - Csak a szeretet (Numai dragoste)
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Sfânta Treime" Baia Mare - Astăzi vin la Tine
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Sfânta Treime" Baia Mare - Tu eşti vrednic
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Sfânta Treime" Baia Mare - Voi cânta

Înregistrarea video a predicii din 16 iunie 2012:
Titlul predicii: PUTERE SAU... PUTOARE?
Text biblic: 2 Corinteni 2:14-17
Predicator: pastor Marius Cruceru


Înregistrările video ale programului de închinare din 17 iunie 2012:

Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Vişeu de Sus - Lumina lumii, prezenţă divină
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Speranţa" Vişeu de Sus - Tu să domneşti în viaţa mea
Blanca Zah - Doar în Cristos mă-ncred
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Biruinţa" Baia Mare - Cânt Domnului
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Biruinţa" Baia Mare - Eu voi trăi de-a pururi
Grupul de tineret al Bisericii Creştine Baptiste "Biruinţa" Baia Mare - Hadeţi să cântăm cu veselie Domnului


Înregistrarea video a predicii din 17 iunie 2012:
Titlul predicii: ESENŢĂ TARE ÎN STICLUŢE MICI
Text biblic: 2 Corinteni 2:14-17
Schiţa predicii:
1. Statutul nostru (cine suntem) - v.14, v. 15a
2. Serviciul nostru (ce facem) - v. 14b, v. 15-16
3. Standardul nostru (cum facem) - v. 17
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii din 10 iunie 2012:
Titlul predicii: DIETA SĂNĂTOASĂ
Text biblic: Matei 16:5-12; 1 Corinteni 5:6-8
Schiţa predicii:
1. Dietă fără aluatul fariseilor
2. Dietă fără aluatul saducheilor
3. Dietă fără aluatul irodienilor
4. Dietă fără aluatul corintenilor
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 03 iunie 2012
Titlul predicii: ACŢIUNILE DUHULUI SFÂNT
Text biblic: Faptele apostolilor 2:1-4
Schiţa predicii:
1. Programul Duhului Sfânt
2. Suveranitatea Duhului Sfânt
3. Botezul cu Duhul Sfânt
4. Umplerea cu Duhul Sfânt
5. Controlul Duhului Sfânt
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de seara, din 03 iunie 2012
Titlul predicii: MANIFESTAREA PREZENŢEI DUHULUI SFÂNT
Text biblic: Faptele apostolilor 2:1-4; 22-36
Schiţa predicii:
1. Prin putere
2. Prin puritate
3. Prin unitate
4. Prin centralitatea lui Cristos
5. Prin trezire spirituală
Predicator: pastor Daniel Chereji


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 27 mai 2012:
Titlul predicii: DESPRE BOTEZ
Text biblic: Matei 28:18-20
Predicator: pastor Charles Murray

Înregistrările video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 27 mai 2012:
Slavă lui Isus!
În haine albe
Sângele lui Isus

Înregistrările video ale programului din cadrul serviciului de botez, din 27 mai 2012:
Grupul tinerilor candidaţi pentru botez - Am hotărât să-L urmez pe Isus
Tania Pop - Privesc spre Tine (I look to You)
Fraţii Modoc şi Ioan Tincu - În curând vom pleca
Fraţii Modoc şi Ioan Tincu - Viaţa mea e în mâna Ta

Înregistrarea video a actului botezului din 27 mai 2012

Înregistrarea video a mesajului de seara, din 27 mai 2012:
Pastor Charles Murray


Înregistrarea video a predicii din 24 mai 2012:
Titlul predicii: DE CE S-A ÎNĂLŢAT ISUS CRISTOS LA CER?
Text biblic: Faptele apostolilor 1:9
Schiţa predicii:
1. Pentru că Şi-a sfârşit lucrarea pe pământ
2. Ca să arate tuturor că Cerul este un loc real
3. Ca să-Şi ia în primire tronul
4. Ca să ne pregătească un loc
5. Ca să poată veni Duhul Sfânt
6. Ca să mijlocească pentru noi
7. Ca să conducă lupta Bisericii
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=79BBltknLc0&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 20 mai 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ UMBLI PE CALE?
Text biblic: Coloseni 2:6-7
Schiţa predicii:
1. Încredinţarea
2. Înrădăcinarea
3. Învăţătura
4. Înaintarea
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=G11AmtxkWVY&feature=channel&list=UL

Înregistrările video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 20 mai 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=-RAMzShGJfA&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=O9_UAozdJ8A&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a predicii de seara, din 20 mai 2012:
Titlul predicii: "OMUL DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU''
Text biblic: 1 Samuel 16:1-23
Predicator: pastor Daniel Zalán

http://www.youtube.com/watch?v=H8eNtcGkLHk&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a programului Grupului de tineri din 20 mai 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=Ig4ILY2taBE&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 13 mai 2012:
Titlul predicii: LUPTĂ DE APOSTOL
Text biblic: Coloseni 2:1-5
Schiţa predicii:
1. Îmbărbătarea inimilor
2. Întărirea unităţii
3. Îmbogăţirea cunoaşterii
4. Intransigenţa credinţei
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=VwK-VLDYKhc&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 06 mai 2012:
Titlul predicii: MIRACOLUL ÎMPĂCĂRII
Text biblic: Coloseni 1:21-23
Schiţa predicii:
1. Nevoia împăcării
2. Soluţia împăcării
3. Scopul împăcării
4. Seriozitatea împăcării
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=GScFw7GJDA0&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 06 mai 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=Ju57h_1qxCI&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a programului Grupelor de copii din 06 mai 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=7I7dLygj0ew&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 29 aprilie 2012:
Titlul predicii: CEA MAI BUNĂ SLUJBĂ DIN LUME
Text biblic: Coloseni 1:24-25; 28-29
Schiţa predicii:
1. Slujba lui
2. Suferinţa lui
3. Scopul lui
4. Străduinţa lui
5. Sprijinul lui
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=zNqLYXIhhtc&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a programului Grupei de copii preşcolari, din 29.04.2012:

http://www.youtube.com/watch?v=D26qNjfpWLM&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 22 aprilie 2012:
Titlul predicii: RUGĂCIUNEA LUI PAVEL: MIJLOCIRE PENTRU EXCELENŢĂ
Text biblic: Ioan 20:24-29; Coloseni 1:9-14
Schiţa predicii:
1. Plinătatea lor
2. Purtarea lor
3. Productivitatea lor
4. Preamărirea lor
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=uVKnxZ1LOMc&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a predicilor de seara, din 22 aprilie 2012:
Titlul predicii: "UCIGAŞII'' CREDINŢEI
Text biblic: Ioan 20:24-29
1. Absenţa părtăşiei
2. Atitudinea negativismului
3. Axarea exclusivă pe raţiune
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=QzL0dbheQBI&feature=channel&list=UL

Titlul predicii: SEMNELE CREDINŢEI
Text biblic: Ioan 20:24-29
Predicator: pastor Nicu Lăcătuş

http://www.youtube.com/watch?v=kBapLyggZ-g&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 16 aprilie 2012:
Titlul predicii: REALITĂŢILE ÎNVIERII LUI CRISTOS ÎN CREDINCIOŞI
Text biblic: Coloseni 3:1-4
Schiţa predicii:
1. O nouă umblare
2. O nouă gândire
3. O nouă poziţie
4. O nouă perspectivă
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=B8voAbRWV9U&feature=channel&list=UL

Înregistrările video ale programului de închinare din 16 aprilie 2012

http://www.youtube.com/watch?v=vMv-OGGuzZg&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=l52e28fytdA&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=NsTRSySXjb8&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=4lgJ7bnfNuY&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a predicii de dimineaţă, din 15 aprilie 2012:
Titlul predicii: BENEFICIILE MORŢII ŞI ÎNVIERII LUI CRISTOS
Text biblic: Coloseni 2:10-15
Schiţa predicii:
1. Beneficiul iertării
2. Beneficiul înnoirii
3. Beneficiul învingerii
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=rJ7HE1u_z_0&feature=channel&list=UL

Înregistrarea video a predicii de seara, din 15 aprilie 2012:
Titlul predicii: "RELIGIE" sau "RELAŢIE"?
Text biblic: Matei 28:1-20
Predicator: pastor Claudiu Handaric

http://www.youtube.com/watch?v=cRGXSJL6lQ4&feature=channel&list=UL

Înregistrările video ale programului de închinare din 15 aprilie 2012

http://www.youtube.com/watch?v=WE5nccJ_fRk&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=i0RoW9UguL0&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=DAyTVFsyfbE&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=NNjwfAy8_C0&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 12 aprilie 2012:
Titlul predicii: SECRETUL LUI DUMNEZEU
Text biblic: Coloseni 1:26, 27
Schiţa predicii:
1. Sensul tainei
2. Descoperirea tainei
3. Binecuvântările tainei
4. Scopul tainei
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=UJtqXpjL54k&feature=channel&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 08 aprilie 2012:
Titlul predicii: SUPREMAŢIA LUI CRISTOS
Text biblic: Matei 21:8-10; Coloseni 1:15-20
Schiţa predicii:
1. Supremaţia lui Cristos prin persoana Sa
2. Supremaţia lui Cristos în Creaţie
3. Supremaţia lui Cristos în Biserică
4. Supremaţia lui Cristos în împăcare
Predicator: pastor Daniel Chereji

http://www.youtube.com/watch?v=rAqIEZMl9iY&feature=channel


Înregistrarea video a predicii din 01 aprilie 2012:
Titlul predicii: SEMNELE UNUI CREŞTIN AUTENTIC
Text biblic: Coloseni 1:1-8
Schiţa predicii:
1. Semnul credinţei în Cristos Isus
2. Semnul dragostei necondiţionate
3. Semnul nădejdii cereşti
4. Semnul transformării reale
5. Semnul slujirii cu credincioşie
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=bjK6-634Mao&feature=channel

Înregistrarea video a Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 01 aprilie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=mjC2CK7VA6c&feature=channel


Înregistrarea video a predicii din 25 martie 2012:
Titlul predicii: DESPRE PROROCIE
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:20-22
Schiţa predicii:
1. Cum poţi dispreţui prorociile?
1.1. Prin necunoaştere
1.2. Prin necercetare
1.3. Prin neîmplinire
1.4. Prin nepropagare
2. Cum poţi testa prorociile?
2.1. Testul biblicităţii
2.2. Testul cristologiei
2.3. Testul Trinităţii
2.4. Testul Evangheliei harului
2.5. Testul moralităţii
2.6. Testul autenticităţii
2.7. Testul eficacităţii
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=aZWq6A_Zpnc&feature=channel

Înregistrarile video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 25 martie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=VLdnj_aiM_k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=oi6j-YP38iY&feature=channel


Înregistrarea video a predicii din 18 martie 2012:
Titlul predicii: CINE ESTE DUMNEZEU PENTRU TINE?
Text biblic: Psalmul 46
Schiţa predicii:
1. Dumnezeu este un refugiu
2. Dumnezeu este o resursă nelimitată
3. Dumnezeu este stăpân
Predicator: pastor Ionuţ Pîrv.

http://www.youtube.com/watch?v=G5TNRkaAzn8&feature=channel

Înregistrările video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 18 martie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=IoBLuzNfOyk&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=u1vTQghEoII&feature=channel


Înregistrarea video a predicii din 11 martie 2012:
Titlul predicii: "POMPIERII" DUHULUI SFÂNT
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:19
Schiţa predicii:
1. Împotrivire
2. Ignoranţă
3. Imoralitate
4. Indiferenţă
5. Idolatrie
6. Infidelitate
7. Închinare
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=VxuSRmc6K8Y&feature=channel

Înregistrarea video a Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 11 martie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=NU6caDxCppw&feature=channel


Înregistrarea video a predicii din 04 martie 2012:
Titlul predicii: RUGĂCIUNEA CA MOD DE VIAŢĂ
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:17
Schiţa predicii:
Realităţile rugăciunii ca mod de viaţă:
1. Eşti ascultător
2. Eşti dependent
3. Eşti îndrăgostit
4. Eşti disponibil
5. Eşti conectat
6. Eşti perseverent
7. Eşti transformat
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=hCxmLQWmxnk&feature=channelÎnregistrarea video a predicii din 26 februarie 2012:
Titlul predicii: BUCURIA
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:16
Schiţa predicii:
1. Provocarea bucuriei
2. Privilegiul bucuriei
3. Permanenţa bucuriei
4. Piedicile bucuriei
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=01F3pNaHXMI&feature=channel

Înregistrări video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 26 februarie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=diIMZe7-W_k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=SFWxWu0V0gM&feature=channelÎnregistrarea video a predicii din 19 februarie 2012:
Titlul predicii: CUM SĂ TE RĂZBUNI BIBLIC?
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:15
Schiţa predicii:
1. Răzbunaţi-vă răsplătind răul cu binecuvântare
2. Răzbunaţi-vă răsplătind răul cu încredinţare
3. Răzbunaţi-vă răsplătind răul cu binefacere
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=JjPsL7m9vao&feature=channelÎnregistrarea video a predicii din 12 februarie 2012:
Titlul predicii: DESPRE RĂBDARE
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:14
Schiţa predicii:
1. Ce este răbdarea?
2.De ce avem nevoie de răbdare?
2.1. Răbdarea este răspunsul creştinului la provocările altora
2.2. Răbdarea este expresia credinţei adevărate
2.3. Răbdarea întregeşte caracterul nostru
2.4. Răbdarea ne ajută la păstrarea unităţii
2.5. Răbdarea aduce biruinţă în încercare
2.6. Răbdarea ne califică pentru slujire
2.7. Răbdarea ne aduce răsplătirea finală
3. Cum pot deveni o persoană răbdătoare?
3.1. Prin naştere din nou
3.2. Prin supunerea voinţei
3.3. Prin cultivarea ei
3.4. Prin capacitatea de a iubi
3.5. Prin mărirea credinţei
3.6. Prin interacţiunea Cuvântului
3.7. Prin exemplul lui Cristos
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=wabb65S2SYU&feature=mfu_channel&list=UL

Înregistrări video ale Corului Bisericii Baptiste "Biruinţa" Baia Mare din 12 februarie 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=XVicLnfGZUg&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Q8ttvQxGQxk&feature=mfu_in_order&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 05 februarie 2012:
Titlul predicii:CUM SĂ-I SPRIJINIM PE CEI SLABI?
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:14
Schiţa predicii:
1. Îngăduinţă
2. Însoţire
3. Învăţare
4. Întărire
5. Înţelegere 
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=DZDyW4zd0R4&feature=mfu_in_order&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 22 ianuarie 2012:
Titlul predicii:DESPRE ÎNCURAJARE
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:14
Schiţa predicii:
1. Nevoia încurajării
2. Baza încurajării
3. Practicarea încurajării
    3.1. Dedică-te!
    3.2. Deschide-te!
    3.3. Deprinde-te!
    3.4. Discerne!
    3.5. Depinde!
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=AG0XF-01HmE&feature=mfu_in_order&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 15 ianuarie 2012:
Titlul predicii: DESPRE MUSTRARE
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:14a
Schiţa predicii:
1. Ce este mustrarea?
2. Cine poate mustra?
3. Cine trebuie mustrat?
4. Cum trebuie să mustrăm?
5. Cum să reacţionăm la mustrare?
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=KYIluASQwfs&feature=mfu_in_order&list=UL


CALENDARUL DE STUDIU BIBLIC AL BISERICII „BIRUINŢA” BAIA MARE 2012
Click aici pentru detalii


Înregistrarea video a predicii din 08 ianuarie 2012:
Titlul predicii: CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE VENIREA DOMNULUI?
Text biblic: 1 Tesaloniceni 5:1-11
Schiţa predicii:
1. Ce trebuie să ştie necredincioşii?
1.1. Venirea Domnului este surprinzătoare;
1.2. Venirea Domnului este inevitabilă;
1.3. Venirea Domnului este distrugătoare;
2. Ce trebuie să ştie credincioşii?
2.1. Venirea Domnului este previzibilă;
2.2. Venirea Domnului este provocatoare;
2.3. Venirea Domnului este promiţătoare.

Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=pZ-xwRMZVxE&feature=mfu_in_order&list=UL


Înregistrarea video a predicii din 01 ianuarie 2012:
Titlul predicii: CE SPERANŢĂ ARE BISERICA?
Text biblic: 1 Tesaloniceni 4:13-18
Schiţa predicii:
1. Speranţa încurajării - v. 14, 15;
2. Speranţa întoarcerii - v. 16;
3. Speranţa învierii - v. 16b;
4. Speranţa înălţării - v. 17;
5. Speranţa întâlnirii - v. 17.
Predicator: pastor Daniel Chereji.

http://www.youtube.com/watch?v=PxPrQwVX6x8&feature=mfu_in_order&list=UL